Fot. 1. Izolacja pozioma i pionowa podziemnej części budynku. Obiekt realizowany w stałej zabudowie wykopu.
Budowlane porady

VOLTEX – izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

VOLTEX składa się z trzech podstawowych elementów: geowłókniny, geotkaniny i warstwy zgranulowanego bentonitu. Materiałem uszczelniającym jest oczywiście bentonit. Do produkcji maty wykorzystuje się najwyższej jakości naturalne bentonity sodowe. Dodatkowo, aby zabezpieczyć bentonit przed wpływem różnorodnych środowisk agresywnych, jest on modyfikowany przez dodanie polimerów i dyspergatorów. Funkcję nośnika bentonitu pełnią oba geosyntetyki. Są one silnie ze sobą połączone. Ich zespolenie odbywa się przez igłowanie. Ponad 2,5 mln włókien na jednym metrze kwadratowym łączy geotkaninę i geowłókninę. Zastosowanie takiej technologii produkcji skutkuje pewnymi właściwościami. Zgranulowany bentonit nie przesypuje się w płaszczyźnie maty ani nie wysypuje się z niej. Materiał ma bardzo dobre, jedne z najlepszych na rynku parametry mechaniczne (odporność na przebicie, wytrzymałość na zrywanie i ścinanie). Powstałe w wyniku igłowania silne ściśnięcie bentonitu chroni przed jego nadmiernym, wstępnym pęcznieniem.

Fot. 2. Izolacja pionowa ściany fundamentowej z maty VOLTEX wykonywana zimą.Fot. 2. Izolacja pionowa ściany fundamentowej z maty VOLTEX wykonywana zimą.

VOLTEX jako jeden z nielicznych materiałów hydroizolacyjnych jest materiałem aktywnym. W większości przypadków uszkodzenie izolacji powoduje lokalnie utratę szczelności. Przy wykorzystaniu niektórych materiałów rozszczelnieniu może ulec cały zastosowany system izolacyjny. VOLTEX ma natomiast właściwości samodoszczelniające. Charakteryzuje się też innymi zaletami. Jego układanie jest proste i szybkie. Niesie to za sobą małe prawdopodobieństwo popełnienia błędów wykonawczych. Matę można układać praktycznie bez względu na warunki atmosferyczne. Dzięki temu prace izolacyjne można wykonywać przez cały rok. Zakres prac przygotowawczych podłoża jest całkowicie zminimalizowany. W większości przypadków ogranicza się do przeszpachlowania podłoża zaprawą cementową lub szpachlą bentonitową. W technologii wykonywania izolacji przy użyciu maty VOLTEX nie występują różnego rodzaju przerwy technologiczne, brane pod uwagę przy innych systemach izolacyjnych (np. dojrzewanie podłoży i konstrukcji). Ponieważ nie stosuje się materiałów gruntujących, proces wykonywania izolacji ulega przyśpieszeniu. W przypadku wykonywania izolacji poziomej czasami można odstąpić od robienia podkładu z chudego betonu. Zarówno przy wykonywaniu izolacji pionowej, jak i poziomej nie stosuje się warstw ochronnych. Są one natomiast zalecane przy większości innych systemów izolacyjnych, szczególnie opartych na materiałach rolowanych (papy, folie). Powyższe cechy wraz z ceną materiału powodują, że zastosowanie VOLTEXU jest atrakcyjne nie tylko pod względem technicznym, ale i ekonomicznym.

Fot. 3. Izolacja pozioma z VOLTEXU.Fot. 3. Izolacja pozioma z VOLTEXU.

W celu wykonania izolacji poziomej matę należy ułożyć na właściwie zagęszczonym podłożu gruntowym lub podkładzie z chudego betonu. Układa się ją na zakład. Zakłady zazwyczaj zszywa się przy użyciu odpowiedniego zszywacza. Najczęściej matę wyprowadza się od razu na powierzchnie pionowe, mocując ją do ustawionego szalunku płyty lub stałej obudowy wykopu.
Wykonując izolację pionową, matę można układać na różne sposoby. Klasycznie przybija się matę za pomocą osadzaka do wykonanej konstrukcji. Jednakże można ją zamontować w inny sposób. Polega on na przybiciu maty do ściany szalunkowej i zabetonowaniu jej wraz z elementem konstrukcji.
Dzięki dobrej przyczepności maty do betonu, po rozszalowaniu izolacja będzie już na ścianie zamontowana. W podobny sposób stosuje się matę w przypadku realizacji obiektu w stałej zabudowie wykopu (z grodzic stalowych, ścian szczelinowych itp.). W tego typu sytuacjach mogą znaleźć zastosowanie tylko nieliczne materiały, a VOLTEX jest praktycznie jedynym produktem na rynku polskim z szeroko opracowaną technologią układania na stałej obudowie wykopu.
Instalacja VOLTEXU na stałej obudowie wykopu polega na jego przybiciu do elementów obudowy. Podobnie jak w poziomie, tak i wykonując izolację pionową, matę układa się na zakład. Wykonując izolację z maty VOLTEX, stosuje się różne materiały uzupełniające. Do obróbek takich miejsc, jak narożniki czy przejścia szczelne stosuje się szpachlę bentonitową. Można tu wykorzystać gotowy materiał o nazwie Bentoseal. Szpachlę można też wykonać we własnym zakresie, mieszając dostarczony na budowę bentonit z wodą. Do uszczelnień przejść instalacji przez konstrukcję, przerw technologicznych i styków elementów konstrukcji stosuje się bentonitowe, pęczniejące taśmy uszczelniające WATERSTOP RX. Taśma występuje w kilku odmianach. Mocowana jest do betonu za pomocą systemowego kleju A2000 lub siatek montażowych Revofix i gwoździ.

Fot. 4. Uszczelnienie szpachlą bentonitową przejścia rury przez izolację z VOLTEXU.Fot. 4. Uszczelnienie szpachlą bentonitową przejścia rury przez izolację z VOLTEXU.

Większość wymienionych materiałów jest obecnie produkowana w Polsce przez CETCO Poland Sp. z o.o. Zakład, który powstał w 1999 r., jest stale rozbudowywany. Produkowane przez CETCO Poland Sp. z o.o. materiały posiadają odpowiednie aprobaty i certyfikaty. Są produkowane zgodnie z wprowadzonym systemem jakości ISO 9001:2000 i znakowane znakiem CE.

mgr inż. Cezary Szarugiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *