Tryb sprzedaży nieruchomości zadłużonych
Na rynku

Tryb sprzedaży nieruchomości zadłużonych


Rodzaj zadłużonych nieruchomości

Wśród nieruchomości obciążonych różnymi długami wyróżnia się te, których zadłużenie nie przekracza ich wartości rynkowej (te stanowią swobodny przedmiot obrotu) oraz te, których obciążenia przekraczają ich wartość rynkową – ten rodzaj nieruchomości jest znacznie trudniejszy do odsprzedaży.

Obciążenia – warto zbadać

„Nieruchomość może być obciążona nie tylko hipoteką. Warto zbadać wszystkie potencjalne długi, które mogą na niej ciążyć – np. nie spłacone faktury, opłaty skarbowe, podatki, ZUS, zaległości w czynszu oraz mediach” – przestrzega prezes HZDK Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o., Tomasz Szymkowiak.

Informacje o zadłużeniu można uzyskać od sprzedającego, którego zawczasu należy poinformować, że powinien ujawnić wszystkie ciążące na nieruchomości długi, ponieważ uchroni go to przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli w dniu sprzedaży, a to może spowodować odstąpienie kupującego od transakcji.

Warto także uzyskać stosowne poświadczenia od różnych instytucji wskazujące na brak albo wysokość zadłużenia.

Jak załatwić sprawy u notariusza

Bez wątpienia, sprzedający i kupujący powinni spotkać się u notariusza znacznie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy kupna i sprzedaży. Funkcjonariusz z jednej strony przedstawi wszystkie okoliczności, które mogą zaistnieć podczas podpisywania aktu, jak również wskaże na dostarczenie koniecznych dokumentów, które zabezpieczą interesy strony kupującej i sprzedającej.

Kolejnym elementem jest spisanie umowy przedwstępnej sprzedaży. Może mieć ona charakter notarialny lub cywilno – prawny. Na jej podstawie zazwyczaj wpłacany jest zadatek, który pozwoli na uregulowanie wszystkich zobowiązań oraz wykreślenie obciążeń z księgi wieczystej. Po uregulowaniu wszystkich długów, następuje podpisanie właściwej umowy z obciążoną księgą wieczystą. Podpisanie finalnej umowy dokonuje się po wykreśleniu z księgi wieczystej także hipoteki, zatem ten proces musi odpowiednio długo trwać, ponieważ zapis o niej jest usuwany po złożeniu stosownego wniosku przez bank, na konto którego wpłynęła kwota obciążenia.

W transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości zadłużonych niezwykle istotnym elementem jest właściwe określenie faktycznego zadłużenia nieruchomości oraz sposobu spłacenia wierzycieli. W ten sposób obie strony transakcji zabezpieczą swoje interesy, a sama procedura przebiegnie sprawnie i bezpiecznie dla obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *