system-solutions-systemy-sufitow-podwieszanych
Projektowanie komputerowe

System Solutions – Systemy Sufitów Podwieszanych

U podstaw opracowania koncepcj i System Solutions (Systemy Sufitów Podwieszanych) znalazła się próba maksymalnego uproszczenia procesu projektowania obiektów, w których przewidziano założenie sufitów podwieszanych. Pomyślano również o pokazaniu możliwości kreowania przestrzeni z ich udziałem.

Ukończone dzieło z pewnością spełnia założone oczekiwania. Zawiera 50 różnych systemowych sufitów Armstrong opartych na typowych produktach, ale również na rozwiązaniach niestandardowych tworzonych na specjalne życzenie klienta. Przygotowany został w formie segregatora oraz płyty CD. Opis wszystkich systemów został podzielony na dwie grupy – systemy do dużych pomieszczeń (R – room) i systemy korytarzowe (C – corridor). Ze względu na rodzaj użytych płyt otrzymały one dodatkowe oznaczenia: H – systemy z płyt mineralnych, M – systemy z płyt metalowych, X – systemy z wykorzystaniem różnych typów płyt. Opis każdego z pięćdziesięciu systemów zawiera wizualizacje sufitu (w wersji elektronicznej nie mniej niż trzy różne każdy), widoki aksonometryczne, przekroje i rysunki techniczne detali, informacje na temat elementów systemu zawieszenia i wzorcowych specyfikacji. Oprócz tego wersja na płycie CD zawiera ponad 700 rysunków zapisanych w formacie dwg, przeznaczonych do komputerowych programów projektowych typu CAD.

Elektroniczna wersja System Solutions przygotowana została według zasady maksymalnej prostoty i najkrótszej drogi dotarcia do potrzebnych informacji. Dlatego płyta nie wymaga instalacji i korzystanie z jej zawartości możliwe jest w każdej chwili i na każdym komputerze z napędem CD. Projekt został opracowany równolegle dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekran otwierający proponuje wybór wersji językowej. W naszym przypadku jest to język polski lub angielski. Podstawowy ekran prezentuje trzy opcje, które pozwalają trzema drogami dotrzeć do poszukiwanego systemu. Pierwszy – według preferowanych materiałów (rodzaj płyty, rodzaj pomieszczeń) lub wpisując bezpośrednio symbol poszukiwanego systemu. Drugi sposób to wybór według produktu – preferowanych płyt i ich faktur. Wreszcie trzeci – według założonych wymagań projektowych. Wszystkie trzy drogi prowadzą do listy systemów sufitowych spełniających założone kryteria. Otwarcie któregokolwiek wprowadza do dalszych szczegółowych informacji o wybranym systemie.

Opis każdego z pięćdziesięciu systemów sufitów Armstrong zawiera wizualizacje sufitu (w wersji elektronicznej nie mniej niż trzy różne każdy), widoki aksonometryczne, przekroje i rysunki techniczne detali, informacje na temat elementów systemu zawieszenia i wzorcowych specyfikacji.

Znajdują się tam wizualizacje (podstawowa i alternatywne), widok aksonometryczny i przekroje. Kliknięcie na wybrany rysunek wprowadza do kart technicznych zapisanych w formacie pdf. Obok znajduje się lista elementów koniecznych do zbudowania systemu oraz lista dostępnych w nim płyt sufitowych wraz z podglądem ich koloru i faktury. Widoczne są również bezpośrednie linki do wszystkich plików CAD związanych z systemem. Można je łatwo otwierać i importować do projektu. Na początku pracy można skorzystać z polecenia „przeglądaj płytę”, co pozwala dojść bezpośrednio do poszukiwanych plików CAD. Oprócz wymienionych informacji znajduje się tu jeszcze kreator specyfikacji, który pozwala na jej bezbłędne wykonanie. Może on być drukowany lub kopiowany do dowolnego edytora tekstów. Na każdym etapie pracy z System Solutions na ekranie widoczne są dwa przyciski prowadzące bezpośrednio do kart produktów i kart technicznych w formacie pdf.

Sposób przygotowania System Solutions maksymalnie upraszcza wszystkie niezbędne czynności związane z przeniesieniem informacji do projektu. Dzięki temu kompletny opis systemów sufitowych Armstrong jest przede wszystkim doskonałym narzędziem dla architektów, ale również dla wykonawców (szczegóły techniczne wykonania sufitu, tworzenie specyfikacji) i sprzedawców. Jest jednocześnie skutecznym argumentem podczas rozmów z inwestorem.

Sylwia Rudnicka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *