Najlepszy beton na dom
Budowlane porady

Najlepszy beton na dom

Budowa domu jest ogromnym wyzwaniem, a zarazem inwestycją na przyszłość. By efekt finalny spełniał wszystkie oczekiwania inwestora, konieczne jest dokładne przemyślenie kolejnych kroków, prowadzących do jego osiągnięcia. Niezwykle istotna jest nie tylko technologia budowy, ale także rodzaj wykorzystanych materiałów. Nieodpowiedni dobór choćby jednego z elementów konstrukcyjnych może negatywnie wpłynąć na trwałość obiektu oraz pociągnąć za sobą poważne skutki zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i późniejszych obciążeń finansowych.

Gotowe projekty budowlane oferowane są przez wiele biur architektonicznych, z reguły zawierają szczegółowe informacje dotyczące rodzaju niezbędnych do zastosowania materiałów oraz parametrów, jakie powinny one spełniać. W zależności od tego, czy beton wykorzystany zostanie do budowy fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, czy też innych elementów konstrukcyjnych budynku, będą w stosunku do niego obowiązywały inne wymagania w zakresie klasy wytrzymałości oraz ewentualnych domieszek.

Przy wyborze odpowiedniego materiału do budowy fundamentu konieczne jest również uwzględnienie warunków geotechnicznych panujących na danym terenie, a zwłaszcza rodzaju gruntu oraz wysokości lustra wód gruntowych. Zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o rodzaju betonu do budowy fundamentu, warto wykonać badania geotechniczne. Jeśli wykażą one wysoki poziom wód gruntowych, zasadne może okazać się zastosowanie betonu wodoodpornego, charakteryzującego się wysoką odpornością na przenikalność wody. Choć, jak wspomniano powyżej, projekty budowlane zazwyczaj zawierają informacje o klasie betonu, rzadko odnoszą się do dodatkowych parametrów i właściwości, jakie powinien wykazywać materiał. W tym krótkim poradniku, w skróconej formie przedstawiono kilka istotnych porad wskazujących, na co warto zwrócić szczególną uwagę wybierając beton na dom.

Beton konstrukcyjny

1. Elementy nośne budynku wykonuje się z materiału określanego mianem betonu konstrukcyjnego. Ze względu na parametry wytrzymałościowe jest to najlepszy beton na dom gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo użytkowania na przestrzeni wielu lat. Z betonu konstrukcyjnego wykonywane są m.in. takie elementy budynku jak: ściany, słupy, stropy itd., a zatem wszystkie te, których zadaniem jest przenoszenie ciężaru budynku na fundament i grunt.

2. Betony konstrukcyjne mają klasę wytrzymałości na ściskanie od C16/20 wzwyż. Produkowane są we wszystkich klasach ekspozycji, a dokładny dobór betonu konstrukcyjnego do odpowiedniego elementu budynku powinien odbywać się na podstawie wytycznych zawartych w projekcie budowlanym budynku. Jeśli z jakichś powodów projekt nie zawiera dokładnych informacji na temat betonu konstrukcyjnego, warto skonsultować się z ekspertem, który będzie w stanie doradzić w tej kwestii. Najlepiej skorzystać z pomocy technologa betonu.

Budowa fundamentów

1. Jedynie odpowiednio zaprojektowany i właściwie zbudowany fundament będzie w stanie utrzymać ciężar spoczywającego na nim budynku oraz zapewnić jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania na długie lata. Jeśli natomiast powstaną w tym zakresie jakiekolwiek nieprawidłowości, może dochodzić do pękania ścian. Co więcej, naprawa błędów popełnionych w trakcie budowy fundamentów jest niezwykle trudna, lub wręcz niemożliwa.

2. Beton oraz stal zbrojona to najczęściej stosowany przy budowie fundamentów materiał konstrukcyjny. Jedną z jego najistotniejszych cech powinna być wysoka wytrzymałość na ściskanie, której wartość dobiera się na podstawie prognozowania przyszłych obciążeń. W przypadku domów jednorodzinnych do budowy fundamentów najczęściej stosuje się beton o klasie wytrzymałości C16/20, klasie konsystencji S3 lub S4, oraz, w przypadku braku czynników korozyjnych, klasie ekspozycji XC2. W rzeczywistości jednak, w zależności od danych zawartych w projekcie, panujących na danym terenie warunków oraz innych dostępnych informacji wymienione wyżej parametry powinny zostać określone przez projektanta.

3. Do budowy fundamentów zastosowanie znajdują trzy podstawowe rodzaje betonu:

  • beton towarowy – standardowa mieszanka betonowa wytwarzana w profesjonalnych betoniarniach i dowożona na plac budowy w samochodach – gruszkach. Mieszanka następnie na placu budowy wylewana jest w szalunek. Właściwą wytrzymałość betonu zapewnia zagęszczanie mieszanki betonowej metodą wibrowania.
  • beton wodoszczelny – jego wylewanie odbywa się w podobny sposób jak betonu towarowego. Beton wodoszczelny, ze względu na wysoką odporność na działanie wód gruntowych, idealnie nadaje się do budowy fundamentów.
  • beton samozagęszczalny – z uwagi na to, że posiada płynną konsystencję, może być wylewany wprost do wyłożonego folią wykopu. Beton samozagęszczalny nie wymaga wibrowania, a do tego jest odporny na działanie wód gruntowych. Jego przygotowanie zajmuje znacznie mniej czasu niż sporządzenie betonu towarowego, dzięki czemu prace związane z budową fundamentów przebiegają zdecydowanie sprawniej i szybciej.

4. Charakteryzując beton na dom warto wspomnieć również o ścianach fundamentowych. Wysoką trwałość oraz znaczną wytrzymałość na ściskanie wykazują zewnętrzne betonowe ściany fundamentowe. Choć ich wykonanie, ze względu na konieczność dużej ilości deskowania oraz zbrojenia, nie należy do najłatwiejszych, to niewątpliwym atutem jest trwałość konstrukcji. Wykonanie ścian fundamentowych bez deskowania możliwe jest tylko w przypadku występowania spoistego gruntu, takiego jak iły czy gliny, oraz szerokości ścian nieprzekraczających 40 cm. Mieszankę betonową wylewa się wtedy do wyłożonego folią izolacyjną wykopu.

Ściany

1. W budownictwie jednorodzinnym przy wznoszeniu ścian zastosowanie znalazł beton komórkowy. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych materiałów konstrukcyjnych, który posiada wiele zalet. Ceniony jest m. in. za: niewielki ciężar, szybką oraz prostą obróbkę, co ułatwia tworzenie nawet skomplikowanych kształtów, a także wysoką izolacyjność termiczną. Bardzo dobre parametry termoizolacyjne materiału wynikają z jego struktury. Beton komórkowy powstaje w wyniku zamknięcia w matrycy cementowej gazu, który tworzy niewielkie, równomiernie rozproszone przestrzenie, nazywane komórkami. Inne cechy betonu komórkowego to: ogniotrwałość, właściwości antyseptyczne oraz jeden z najniższych wskaźników promieniotwórczości wśród dostępnych na rynku materiałów budowlanych.

Ściany zbudowane z tego materiału są przepuszczalne dla pary wodnej, dlatego mówi się, że „oddychają”. Wadą betonu komórkowego jest niska izolacyjność akustyczna oraz stosunkowo duża kruchość, dlatego niezwykle ważne jest, by uważać na materiał podczas transportu.

2. Łatwość w obróbce betonu komórkowego sprawiła, że możliwe jest wybudowanie domu z całego systemu pasujących do siebie i uzupełniających się nawzajem elementów. Wykorzystanie gotowych nadproży, kształtek U, elementów stropowych itd. nie tylko daje komfort i wygodę budowania, umożliwia dokładne dopasowanie elementów oraz zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, ale także daje korzyść w postaci lepszych parametrów termoizolacyjnych budynku. Przykładowo gotowe nadproża, wykonane z betonu komórkowego potrafią być nawet pięciokrotnie bardziej ciepłochronne niż belki żelbetowe.

3. Najistotniejszą cechą betonu komórkowego jest jego gęstość objętościowa. To właśnie od niej zależą inne cechy materiału. Wzrost gęstości objętościowej betonu komórkowego jest wprost proporcjonalny do wzrostu wytrzymałości na ściskanie i izolacyjności akustycznej oraz odwrotnie proporcjonalny do izolacyjności termicznej. Beton komórkowy o niskiej gęstości objętościowej posiada tak dobre parametry termoizolacyjne, że nie jest konieczne stosowanie dodatkowej warstwy izolacyjnej. Do wybudowania ciepłych, jednowarstwowych ścian wystarczy zastosowanie betonu komórkowego o gęstości 300-400 kg/m3. Jeśli jednak inwestorowi zależy, by ściany zostały wzniesione z materiału o wyższej wytrzymałości na ściskanie, zewnętrze ściany, wtedy już dwu- lub trójwarstwowe, wykonuje się z materiału o gęstości 600 kg/m3. W celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej beton o gęstości 600 kg/m3 stosuje się również do wznoszenia wewnętrznych ścian nośnych oraz działowych.

Więcej o zastosowaniu betonu można znaleźć na infografice dostępnej na: http://betonnadom.pl/zanim-kupisz/faq/zastosowanie-betonu-domu-produkt-wybrac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *