Na czym polega praca elektryka?
Budowlane porady

Na czym polega praca elektryka?


Zawód elektryk – dla kogo?

Elektryk to zawód dla tych, którzy wykazują zainteresowania techniczne, mają wyobraźnię przestrzenną oraz są spostrzegawczy. Bardzo ważna jest także odporność na warunki środowiska pracy, umiejętność koncentracji, pełne widzenie barw oraz całkowita sprawność ruchowa. Aby pracować w zawodzie, konieczne jest kierunkowe wykształcenie na poziomie średnim (tytuł technika) lub wyższym (tytuł inżyniera). Chcąc wykonywać zawód elektryka, niezbędne jest uzyskanie stosownych kwalifikacji od jednej z poniższych placówek:

 • szkoły zawodowej o kierunku elektrycznym
 • technikum o profilu elektrycznym
 • uczelni wyższej, która kształci z zakresu elektryki

Aby uzyskać zawodowy tytułu elektryka w przeciągu kilku semestrów, można skorzystać także z kursów zawodowych, organizowanych przez specjalistyczne placówki edukacyjne. Osoby, które decydują się na tę formę kształcenia, uczestniczą w konstruowaniu systemów elektrycznych, zapoznają się z fachową aparaturą, montażem instalacji, czy chociażby eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Nieodłącznym elementem tego rodzaju kursów są obowiązkowe praktyki zawodowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji angażuje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które zajmuje się nadawaniem różnego typu uprawnień. Koordynacją działań w tym zakresie zajmuje się Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. Należy podkreślić, że szkolenia dla osób, które ubiegają się o nadanie im dodatkowych uprawnień, są przeprowadzane na koszt zainteresowanych.

Praca dla elektryka

Praca elektryka jest bardzo zróżnicowana. Do typowych zadań należy m.in. kontrola urządzeń w procesie produkcji, wykonywanie instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych oraz aparatury pomiarowej, diagnozowanie urządzeń i dokonywanie napraw, czy nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej. Ponadto, elektrycy mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego lub audytora energetycznego.

Elektrycy mogą znaleźć pracę w zakładach:

 • energetycznych
 • przemysłu wydobywczego
 • przemysłu hutniczego
 • transportu wodnego
 • transportu kolejowego
 • gospodarki komunalnej
 • usługowych
 • a także w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroenergetyczny czy biurach projektowych

Elektryk budowlany

Wiele osób wybiera specjalizację elektryka budowlanego. Praca na polega na kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów technicznych i BHP. Warunkiem otrzymania uprawnień budowlanych jest (oprócz specjalistycznego wykształcenia) praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności. Aby wykonywać instalacje o napięciu do 1kV, konieczne jest posiadanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV. Jeśli chodzi o wykonywanie pomiarów ochron przeciwporażeniowych, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Wady i zalety pracy jako elektryk

Osoby, które zastanawiają się nad kształceniem w tym kierunku, powinny pamiętać, że praca jako elektryk wysokich napięć jest niebezpieczna i wiąże się z zagrożeniem życia. Ponadto, wymaga dużej ilości wyjazdów oraz wykonywania czynności w terenie. Dobrze jednak wskazać także zalety tego zawodu. Elektrycy są obecnie specjalistami o wysokiej pozycji rynkowej. Mogą pracować na etacie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Drugą możliwość poleca się osobom, które mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zawodzie.

Praca za granicą

Zawód elektryka stwarza również ogromne szanse na podjęcie pracy za granicą. Polscy fachowcy są mile widziani wszędzie tam, gdzie odnotowuje się deficyt specjalistów z danej branży. Wykwalifikowani pracownicy z Polski są ambitni i pracowici. Wiele badań wskazuje, że praca Polaków jest oceniania lepiej od tej, która jest wykonywana przez typowych mieszkańców Europy. Decydując się na wyjazd, trzeba mieć na względzie, że niezbędna jest znajomość języka obcego. Z tym jednak młodzi ludzie nie mają większego problemu, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę, że umiejętność porozumiewania się w obcych językach w znacznym stopniu otwiera im nowe możliwości rozwoju zawodowej kariery.

Obecnie, rynek pracy jest otwarty na kolejnych specjalistów, zajmujących się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Szukasz fachowca, który wykona dla ciebie dowolne zlecenie? Poniżej możesz umieścić treść swojego ogłoszenia online:
http://oferia.pl/zlecenia/instalacje-i-naprawy/elektryczne-i-oswietleniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *