Kalkulator kosztów energii
Drzwi i Okna

Kalkulator kosztów energii: ile można zaoszczędzić na wymianie okien?

Okna to jeden z kluczowych elementów decydujących o energooszczędności budynku. Jeżeli są nieszczelne lub mają niską izolacyjność cieplną, mogą powodować utratę nawet do ok. 25 proc. energii. Jak wynika z szacunków firmy Pilkington Polska, producenta szkła i systemów szklenia dla budownictwa, dzięki wymianie starych okien na okna z szybą termoizolacyjną można zaoszczędzić nawet do 61 litrów oleju opałowego na m2 rocznie. Dobre okna chronią nie tylko przed utratą ciepła. Dzięki odpowiedniej szybie zapewniają także źródło pasywnego ogrzewania w okresie zimowym. Zastosowane w nich szkło niskoemisyjne zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu, a jednocześnie pozwala na przenikanie do środka dużej ilości energii słonecznej, która podnosi temperaturę w pomieszczeniu o kilka stopni, a tym samym zmniejsza koszty ogrzewania.

„Rosnące ceny energii oraz coraz wyższa świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska skłaniają konsumentów do stosowania produktów o najlepszych parametrach termoizolacyjnych” – podkreśla Jolanta Lessig z firmy Pilkington Polska. – „Szkło Pilkingtona spełnia wymogi budownictwa energooszczędnego, a niektóre rozwiązania nawet je przewyższają. Z myślą o właścicielach istniejących budynków, którzy chcą ograniczyć straty energetyczne spowodowane oknami o kiepskiej izolacyjności cieplnej, przygotowaliśmy kalkulator pozwalający wyliczyć oszczędności po wymianie starych okien na nowe.”

Aby wyliczyć ilość energii, jaką oszczędzi właściciel budynku po wymianie okien na bardziej energooszczędne, należy podać całkowitą powierzchnię przeszkleń w m², liczbę okien planowanych do wymiany oraz rodzaj przeszkleń zastosowany w obecnych oknach. W oparciu o średni koszt przeszklenia kalkulator wylicza również zwrot z inwestycji w perspektywie danego okresu czasu.

Zastosowanie nowoczesnych szyb termoizolacyjnych umożliwia zwiększenie powierzchni oszklenia, zaprojektowanie prostszego i tańszego systemu ogrzewania i zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku. Największe oszczędności można uzyskać stosując szkło niskoemisyjne, pokryte niewidoczną dla oka powłoką, która odpowiada za zmniejszenie strat ciepła oraz umożliwia dodatkowo bierne pozyskiwanie energii słonecznej. Powłoka przepuszcza do budynku wysokotemperaturowe (krótkofalowe) promieniowanie słoneczne i zatrzymuje niskotemperaturowe (długofalowe) promieniowanie cieplne, emitowane przez grzejniki i inne obiekty znajdujące się w pomieszczeniu. Dla użytkownika oznacza to zmniejszenie nakładów poniesionych na ogrzewanie pomieszczeń, a także podniesienie komfortu cieplnego.

„Przykładem rozwiązania przewyższającego wymogi budownictwa pasywnego jest szkło Pilkington Optitherm™ GS”- dodaje Jolanta Lessig. „W przypadku jego zastosowania w dwukomorowej szybie zespolonej Pilkington Insulight™ Therm Triple uzyskaliśmy aż do 61% całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (współczynnik g), przy bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła Ug równej 0,6 W/m²K.”

Kalkulator dostępny jest na stronie:

http://www.pilkington.com/europe/poland/polish/building+products/householders/energy+cost+calculator.htm

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.pilkington.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *