co-z-ubezpieczeniem-oc-po-sprzedazy-samochodu
Samochód fachowca

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Wraz z samochodem nabywca otrzymuje również polisę ubezpieczeniową dotychczasowego właściciela. Każda ze stron transakcji posiada określone prawa i obowiązki związane z polisą a wynikające ze zmiany właściciela pojazdu.

Prawa i obowiązki sprzedającego pojazd

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11 lutego 2012 roku poprzedni właściciel pojazdu ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zbycia samochodu poinformować zakład ubezpieczeń o tym fakcie. Powinien to zrobić w formie pisemnej, dostarczając kopię umowy kupna/sprzedaży samochodu. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają solidarnie za zapłatę należnej składki.

– Zbywca pojazdu ma prawo do ubiegania się od o zwrot składki z tytułu zawartej polisy OC, oczywiście pod warunkiem, że kupujący wypowie umowę ubezpieczenia OC, którą nabył wraz z pojazdem – dodaje Katarzyna Siwiec, Menadżer ds. ubezpieczeń w porównywarce ipolisa.pl.

Co z polisą może zrobić nowy właściciel samochodu?

Na początku warto podkreślić, że przed zakupem samochodu potencjalny klient powinien zwrócić uwagę nie tylko na wygląd i stan techniczny pojazdu, ale również na polisę OC. Jeżeli obecny właściciel nie opłacił polisy (raty składki), to ubezpieczyciel może zwrócić się z roszczeniem do nowego właściciela pojazdu, co będzie dla niego niemiłym zaskoczeniem. Jeżeli jednak nowy właściciel otrzymał już polisę poprzedniego właściciela może ją:

Wypowiedzieć. Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć polisę dotychczasowego właściciela w dowolnym momencie po zakupie pojazdu. Rozwiązanie to funkcjonuje dla polis zawartych od dnia 11.02.2012 (nowelizacja ustawy). Po wypowiedzeniu umowy nowy właściciel zobowiązany jest do zawarcia polisy ubezpieczeniowej w innym towarzystwie. Ważne, aby w ubezpieczeniu pojazdu nie nastąpił nawet jeden dzień przerwy, ponieważ z tego tytułu właściciel pojazdu będzie zobowiązany zapłacić karę do UFG.

Kontynuować. Z dniem przeniesienia własności pojazdu na nabywcę przechodzą również prawa i obowiązki dotyczące polisy OC dla tego pojazdu. Nowy właściciel może z niej korzystać do momentu upływu okresu ochrony ubezpieczeniowej – z dniem zakończenia ochrony polisa wygaśnie automatycznie. Rozwiązanie to funkcjonuje dla polis zawartych od dnia 11.02.2012 (nowelizacja ustawy).

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu może dokonać rekalkulacji składki zgodnie z danymi nowego właściciela i posiadanymi przez niego zniżkami, ale robić tego nie musi. Wszystko zależy od wewnętrznych procedur.

Łukasz Kuryłowicz, Kierownik ds. Produktów Komunikacyjnych w Proama informuje, że rekalkulacja składki w Proama dokonywana jest zawsze. – Jeżeli otrzymamy informację o sprzedaży pojazdu, wówczas dokonujemy rekalkulacji składki, nawet jeżeli do końca okresu umowy pozostał miesiąc. Staramy się, aby wysokość składki była adekwatna do ryzyka danej osoby, bierzemy pod uwagę wiele kryteriów, w tym: wiek, doświadczenia, historię szkodową, dane z UFG. Jest to korzystne dla klienta, gdyż rekalkulacja nie zawsze wiąże się z dopłatą, może również – i często – oznacza zwrot części składki dla nowego właściciela samochodu – wyjaśnia.

Na innych zasadach odbywa się kontynuacja polisy przez nowego właściciela pojazdu w You Can Drive – marce portfelowej Ergo Hestii, jak tłumaczy Arkadiusz Bruliński. – Przy nabyciu pojazdu nie dokonujemy automatycznej rekalkulacji i przedłużamy umowę ubezpieczenia na warunkach zbywcy pojazdu, chyba że warunki dla nowego właściciela są korzystniejsze wtedy, proponujemy rekalkulacje. Taka propozycja jest składana niezależnie od okresu umowy.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Przede wszystkim skutecznie. Nie wszyscy ubezpieczyciele honorują wypowiedzenie umowy drogą mailową lub faxem. Może zdarzyć się, że kierowca przekonany, że wypowiedział dotychczasowe ubezpieczenie i zawarł polisę w innej firmie ubezpieczeniowej, otrzymuje po kilku miesiącach wezwanie do zapłaty zaległej składki. Dochodzi bowiem do podwójnego ubezpieczenia OC.

Wypowiedzenie należy dostarczyć w formie pisemnej do właściwego ubezpieczyciela, a dla umów zawartych po 11 lutego 2012 roku albo do ubezpieczyciela albo do agenta ubezpieczeniowego (współpracującego z danym ubezpieczycielem), gdyż na podstawie art. 16a oświadczenie składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznane jest za złożone zakładowi ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *